Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Promocja wioski

Film o pilskim górnictwie

30 września 2012 roku na terenie zabytkowej kopalni węgla brunatnego Montania w Pile odbyły się nagrania telewizyjne w ramach projektu `Kujawsko-Pomorskie Mniej Znane`.

Gościliśmy filmowców, którzy w ramach projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowują cykl 6 filmów opowiadających o dziedzictwie historycznym i kulturowym naszego województwa. Inicjatywy społeczności lokalnych, które zostaną utrwalone na taśmie filmowej zostały wybrane w ramach konkursu. Jury konkursowe po przeanalizowaniu złożonych wniosków uznało, że Górnicza Wioska w Pile i unikatowe w tej części kraju dziedzictwo historyczne powinno zostać udokumentowane i popularyzowane w ramach projektu. Do projektu zakwalifikowano również Wioskę Miodową z Wielkiego Mędromierza. Cieszymy się bardzo, że nasze dwie prężnie działające wsie tematyczne będą w ten sposób reklamować Gminę Gostycyn i zachęcać turystów do odwiedzania gminy. Po montażu ostatecznej wersji filmu o kopalniach w Pile udostępnimy go na naszej stronie internetowej w celach reklamowych. Projekt pt. `Kujawsko-Pomorskie Mniej Znane` realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych `RAZEM` ze Świecia.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl