Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Wieś na weekend 2016

Zapraszamy na weekendy otwarte w Górniczej Wiosce

Dzięki pozyskanemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapraszamy Was na Weekendy z wsią tematyczną Górnicza Wioska w następujących terminach:

9-10 lipca 2016 (godz. 12.00 - 17.00)

16-17 lipca 2016 (godz. 12.00 - 17.00)

6-7.sierpnia 2016 (godz. 12.00 - 17.00)

13-14 sierpnia 2016 (godz. 12.00 - 17.00)

W programie między innymi:

- pokazy starych zawodów (kowalstwo, garncarstwo, filcowanie, rzeźbiarstwo (sierpień))

- prezentacja zwierząt zagrody wiejskiej

- gra terenowa - poszukiwanie skarbu Wilhelma Krugera

- zwiedzanie ścieżki dydaktycznej z przewodnikiem i audioprzewodnikiem

- spotkanie z duchem kopalni Skarbnikiem oraz zwiedzanie pozostałości po starej podziemnej kopalni węgla brunatnego

- gry wiejskie na XIX wiecznym placu zabaw

- zwiedzanie fragmentu podziemnej części sztolni upadowej kopalni Montania

- prezentacja dziedzictwa historycznego wsi w formie multimedialnego modelu kopalni i XIX wiecznej wsi.

Zapraszamy. Bądźcie z nami w letnie weekendy.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl