Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Przyroda w Pile

Wizyta traszki - ogoniastego płaza

Triturus cristatus czyli traszka grzebieniasta przechadzała się wrześniowym wieczorem w naszej miejscowości.

Traszka jest gatunkiem płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych, który może prowadzić wodny lub lądowy tryb życia. Zasiedla różnorodne siedliska, zwłaszcza niezarybione zbiorniki czystej wody stojącej o gęstej roślinności, a także pobliskie lasy.

Rozmnaża się w wodzie. Samica składa jaja, zawijając je w liście roślin wodnych. Z jaj wylęgają się kijanki, które polują w toni wodnej, po czym ulegają przeobrażeniu. Rejestruje się zmniejszanie się liczebności gatunku. Do najważniejszych zagrożeń zalicza się utratę siedlisk związaną z przekształcaniem środowiska naturalnego. W celu ochrony tego gatunku podejmowane są różnorodne działania. W Polsce podlega ochronie ścisłej. Zamieszkuje większość nizinnych parków narodowych w Polsce, gdzie odnotowano ją też w 90 obszarach Natura 2000. Gatunek ten pojawił się również w Pile, która również leży w obszarze Natura 2000. Dowodzi to czystości środowiska naturalnego naszej miejscowości. (źródło: wikipedia.pl).

Foto: W. Weyna

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl