Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś z pomysłem - pomysł na wieś

Wsparcie dla wiosek tematycznych

Testowanie produktów i usług wiosek tematycznych.

Rozpoczynamy kolejne działanie - testowanie produktów i usług wiosek tematycznych w projekcie `Wieś z pomysłem - pomysł na wieś` realizowanym w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W listopadzie odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt - Fundacji NIDA, Centrum Doradczego Programów Pomocowych, Stowarzyszenia TŁOK, Stowarzyszenia BUKO oraz Garncarskiej Wioski. W trakcie spotkania doprecyzowaliśmy zasady ubiegania się wiosek tematycznych o wsparcie na przeprowadzenie działań testujących ich produkty i usługi. Rozpoczęliśmy również prace nad przygotowaniem I Ogólnopolskiego Spotkania Wiosek Tematycznych, które odbędzie się w Warszawie w marcu 2016 roku. Więcej szczegółów na stronie projektu www.wioskitematyczne.pl

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl