Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Górnicza Wioska - znak towarowy zastrzeżony

Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego wiosce tematycznej.

W miesiącu wrześniu 2015 roku zakończyliśmy procedurę rejestracji znaku towarowego Górnicza Wioska. Dzięki staraniom Stowarzyszenia BUKO wieś tematyczna uzyskała ochronę prawną. Informację na ten temat zamieścił w swoim biuletynie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a Stowarzyszenie BUKO otrzymało Certyfikat Ochrony Patentowej. Zostaliśmy zatem jedyną w kraju Górniczą Wioską.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl