Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Dalsze prace inwestycyjne w Górniczej Wiosce

Prowadzimy dalsze prace inwestycyjne we wsi tematycznej

Dzięki uprzejmości wójta i radnych gminy Gostycyn wieś tematyczna Górnicza Wioska ma szanse rozwijania swojej działalności. W chwili obecnej prowadzimy prace związane z budową budynku maszynowni oraz zagospodarowania wioski zielenią. Prace potrwają do końca czerwca 2015 roku. W okresie wakacyjnym otwarcie wioski oraz wzorem lat ubiegłych `Weekendy z wsią tematyczną`. Zapraszamy. Wkrótce więcej informacji.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl