Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Projekty

Zakończyliśmy realizację projektu remontu kapliczki

Ostatnim elementem było posadowienie tablicy z historią i legendą

17 października 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu pt. `Urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Piła-Młyn poprzez remont, oznakowanie i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki z figurą jako miejsca upamiętniającego historyczne wydarzenie powstania wsi oraz organizacja uroczystości otwarcia kapliczki`. Wartość całkowita projektu wyniosła 14 030,21zł. Pieniądze na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie BUKO w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt wybrany został do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania `Bory Tucholskie` w 2013 roku. W ramach realizacji przeprowadziliśmy następujące działania:

- remont kapliczki z figurą Matki Bożej

- umieszczenie kapsuły czasu w kapliczce

- wymiana ogrodzenia

- położenie kostki brukowej

- posadowienie 2 ławek parkowych

- posadowienie tablicy opisującej historię miejscowości oraz legendę o pilskim młynarzu

- organizacja uroczystości otwarcia utworzonego miejsca pamięci.

Ostatnim elementem realizacji projektu było posadowienie tablicy informacyjnej na której znajdą Państwo opis historii miejscowości, legendę o pilskim młynarzu oraz stare fotografie pilskiego młyna.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu. Mamy nadzieję, że utworzone miejsce pamięci będzie służyć społeczności lokalnej przez wiele lat.

W chwili obecnej przystępujemy do realizacji kolejnych 3 ciekawych projektów inwestycyjnych w Pile na które pozyskaliśmy środki finansowe. Łączna wartość projektów to ponad 112 tysięcy złotych... ale o tym wkrótce. Przed nami sporo pracy.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl