Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Projekty

Mamy pieniądze dla Twojej wioski

`Wieś z pomysłem na siebie` to projekt w którym wzmocnisz swoją wieś tematyczną.

W kwietniu podpisaliśmy umowę partnerską na realizację projektu pt. `Wieś z pomysłem na siebie` realizowanego wspólnie z Fundacją NIDA (liderem konsorcjum), Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu, Centrum Doradczym Programów Pomocowych w Kamionce oraz Przedsiębiorstwem Społecznym `Garncarska Wioska`. Do 2016 roku planujemy utworzyć sieć 30 współpracujących ze sobą wsi tematycznych.

Wieś z pomysłem na siebie

Wioska Garncarska, Górnicza, Kwiatowa, Piracka - w Polsce powstaje coraz więcej wsi tematycznych. Teraz połączą one swoje siły, by skuteczniej przyciągać turystów na tereny wiejskie.

Partnerzy: Fundacja NIDA (lider konsorcjum) we współpracy ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu, Centrum Doradczym Programów Pomocowych w Kamionce, Stowarzyszeniem Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO oraz Przedsiębiorstwem Społecznym `Garncarska Wioska` realizują projekt dofinansowany w ramach Funduszy EOG dotyczący rozwijania idei oraz wzmacniania wiosek tematycznych w Polsce.

Wioski tematyczne - czyli wsie z motywem przewodnim - to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych - budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości - pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów.

Teraz współpraca będzie możliwa na większą skalę. W ramach projektu `Wioski tematyczne - dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych` utworzona zostanie sieć współpracujących ze sobą 30 wiosek tematycznych z całej Polski. Przedstawiciele organizacji prowadzących wioski rozwiną swoje kompetencje i umiejętności. Opracowane i przetestowane zostaną produkty i usługi wiosek. Projekt - który potrwa do marca 2016 roku - pozwoli zdywersyfikować dochody wiejskich organizacji pozarządowych oraz wzmocnić kondycję trzeciego sektora na wsi.

Szczegółowe informacje o działaniach w projekcie zamieszczane będą na stronie wioskitematyczne.pl oraz na stronach realizatorów.

Projekt `Wioski tematyczne - dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych` to jeden z 9 wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach programu `Obywatele dla Demokracji` (projekty systemowe) realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Jeśli prowadzisz wieś tematyczną, chciałbyś ją wzmocnić i przystąpić do sieci wsi tematycznych to projekt właśnie dla Ciebie. Zgłoś się do nas. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

z Funduszy EOG.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl